žďárské sportovní

TJ  Žďár nad Sáz.- http://www.tjzdarns.cz/

TJ  Žďár nad Sáz . (volejbal) http://www.volejbalzr.cz/

SKLH Žďár nad Sáz. (hokej) – http://www.hokejzr.cz/

UNITOP SKP  Žďár nad Sáz.-  http://unitopskp-zdar.wz.cz/

FC ŽĎAS Žďár nad Sáz. (fotbal)- http://www.fczdas.cz/

BK Žďár n. Sáz. (basketbal) http://www.basketzdarns.cz/