1968-1977

Kroniku klubu začal psát Jarda Mach, poté předal štafetu Jardovi Bradáčovi  a nyní přes dvacet let píše příspěvky do klubové kroniky Míra Sommer.

1968 – Jak jsme začínali

Nohejbal ve Žďáře n. Sáz. se začal hrát na hřišti u sokolovny v Zámku někdy v roce 1968/69. Měli bychom si vyjmenovat ty, kteří s nohejbalem v TJ TOKOZ začínali: J. Mach, J. Krejčí, Z. Čumpl, J. Čumpl, M. Němec, V. Mach, F. Sládek, V. Němec, A. Houf, F. Juda, Z. Němec, J. Bukovský, K. Entlicher, J. Spurný a J. Tlustoš.

Od r. 1972 jsme se začali pravidelně zúčastňovat nohejbalových turnajů. Oddíl nohejbalu při TJ TOKOZ byl založen v roce 1973. Opravdová činnost oddílu se rozběhla až v r. 1974. Protože v tomto roce se nám ještě nepodařilo zajistit tělocvičnu, což bylo podmínkou pro účast v krajské soutěži, nemohli jsme se zapojit do krajského přeboru.

Počátkem roku byli proškoleni pro funkce trenérů a rozhodčích Jarda Mach a Jarda Krejčí a to se stalo základem pro naši práci. Trenérem IV. třídy se stal i M. Němec a V. Mach. Na prvním turnaji v únoru 1974 jsme ještě neuspěli, ale pokračovali jsme v usilovném tréninku. Na jaře jsme v přátelském utkání porazili výrazně Sokol Polničku. V prvním ročníku turnaje o přeborníka okresu dvojic naše dvojice Krejčí- Mach Jar. zvítězila. V dlouhodobé okresní soutěži nás reprezentovali: Miloslav a Vratislav Němec, Vladislav Mach, Josef Tlustoš, náhradníci: Houf, Bukovský a Entlicher. Družstvo zvítězilo nad všemi soupeři shodně 5:0 a ve finále obsadilo 2. místo za družstvem Tři Studně. V boji o titul okresního přeborníka v trojicích obsadila trojice Krejčí, Němec M. a Mach Jar. 2. místo za družstvem Jukova.

 Rok 1975 začal školením trenérů a rozhodčích. Byl ustanoven výbor oddílu nohejbalu ve složení:

předseda: Mach Jaroslav

jednatel: Čumpl Josef

hospodář: Krejčí Jaroslav

politický pracovník: Čumpl Zdeněk

Dvakrát týdně probíhal trénink a připravovali jsme se na turnaje. Účastnili jsme se turnajů k Únorovému vítězství (2. a 4. místo) a v Prostějově. Na okresním přeboru dvojic jsme obsadili 2. a 7. místo, v trojicích 2. a 4. místo, což bylo úspěch. V okresní soutěži čtyřčlenných družstev nás úspěšně reprezentovali: Čumpl Josef, Čumpl Zdeněk, Mach Vladislav a František Sládek.

Družstvo zvítězilo v okresním přeboru.

 Rok 1976 lze charakterizovat jako novou etapu ve vývoji oddílu a to především z hlediska výkonnostního růstu. Oddíl byl zařazen do krajské soutěže a do přeboru Jihomoravského kraje.

Účast v krajské soutěži předcházela náročná zimní příprava s devítičlennou hráčskou základnou. Účastníky krajského přeboru byli: Dopravní podnik Brno, Brno- Obřany, Bedřichov, Jihlava, BOPO Třebíč, Prostějov, Bzenec a RH Žďár n.S. Tento soutěžní ročník dokonale prověřil ambice našeho družstva v této soutěži a odhalil i nedostatky ve výkonnosti a taktickém pojetí. Na 1. místě se umístilo s převahou družstvo DP Brno. Naše družstvo obsadilo 6. místo se ziskem 13 bodů. Toto umístění a zisk dosažených bodů předčilo očekávání, s kterým jsme mistrovskou soutěž zahajovali a s nímž je nutno počítat jako s vážným protivníkem ostatním družstvům. Součástí KP je na úrovni mistrovské soutěže každoročně pořádán turnaj o krajského přeborníka dvojic a trojic. V tomto roce se naše družstvo v přeboru dvojic ve složení Mach J.- Krejčí J. umístilo na 5. místě, v trojicích byli Mach J.- Krejčí J.- Čumpl J. na 3. místě, což zaručovalo účast na mistrovství ČSSR. Samotné mistrovství bylo nad síly  našeho družstva. Získaní zkušenosti se staly základem dalšího období. Družstvo RH Žďár v roce 1976 vyhrálo několik turnajů v okresním měřítku.

Krajský přebor v r. 1977 zahájilo osm týmů, jako v roce 1976. Cílem bylo umístění do 5. místa, což se i podařilo a tým skončil na 5. místě i když se nepodařilo zabezpečit rozšíření hráčské základny. Oddíl nohejbalu se natrvalo zařadil k týmům silného středu, což je výsledek intenzivní přípravy všech hráčů. V KP trojic jsme obsadili velmi pěkné 3. místo a na přeboru dvojic 4. místo z osmi účastníků krajského přeboru.

Výsledky turnajů v působnosti Okresního nohejbalového svazu: pozitivní výsledky v krajské soutěži se zákonitě odrazily ve výsledcích pořádaných turnajů Okresním nohejbalovým svazem.

Okresní přebor dvojic – z celkového počtu 16 účastníků oddíl RH získal 1., 2. a 3. místo

Okresní přebor trojic – z celkového počtu 12 účastníků při účasti dvou trojic RH získal 1.a 2. místo

Turnaj o pohár „Únorového vítězství“ – v tomto náročně obsazeném turnaji jsme získali 2., 3. a 5. místo. Vítězem se stalo družstvo TJ Jukov

Pohár tisku, rozhlasu a televize- za účasti krajských družstev naše RH získala 1. a 3. místo

Pohár Rudých hvězd ve Vyškově se hrál v silně obsazeném turnaji armádními celky, naše družstvo se umístilo na 1. místě

Pohár předsedy Okresního národního výboru- v tomto prvém ročníku turnaje za účasti pouze družstev v rámci okresu získala naše družstva 1., 2. a 5. místo

V r. 1977 byla činnost oddílu pro další dva ročníky oslabena odchodem Jana Bukovského na vojenskou základní službu do Plané u Mariánských Lázní. Honza zde získal na základě systematického tréninku v armádním celku bohaté zkušenosti, které přenesl i do mateřské jednoty RH Žďár n/S.