1978-1989

Soutěžní ročník 1978 byl poznamenán neradostnou událostí, kdy po velkém nátlaku ze strany partnerky Jarmily Bukovské vstoupil do stavu manželského, hráč našeho týmu Jaroslav Mach. Spojení těchto dvou nohejbalových rodin dávalo mimo jiné záruky zapuštění úspěšných a trvalých kořenů tohoto sportu. Tato změna nikterak neubrala Jardovi na výkonnosti a opak se stal pravdou. Byl vždy poctivý a iniciativním přístupem pomáhal se zabezpečováním oddílových potřeb. Tyto vlastnosti definitivně našly svoje místo v každodenním životě a je pro ostatní spoluhráče a kamarády příkladem. 

V tomto roce bylo úsilí zaměřeno na zkvalitňování tělovýchovného procesu, rozšiřování členské základny a na důstojné reprezentaci Rudé Hvězdy Žďár n.S. Podařilo se získat náborem na školách tři nové hráče žákovské kategorie, kteří pod odborným vedením si postupně začali osvojovat prvky nohejbalové abecedy. V roce 1978 vykonávali vojenskou základní službu Jan Bukovský a Karel Entlicher a hráčský kádr zabezpečovali: Mach Jar., Krejčí Jar., Mach Vl., Sládek Fr. (který v polovině sezóny skončil s aktivní činností a po sňatku se odstěhoval), Jos. Čumpl a  Zd. Čumpl. Situace se zlepšila s TJ Jukov Žďár n.S., kdy za RH Žďár bylo povoleno hostování Miroslavu Kozákovi. Náš tým obsadil v krajském přeboru 4. místo, v KP trojic 4. místo a ve dvojicích pěkné 3. místo. Všechny turnaje v rámci okresu se staly kořistí našeho oddílu a v tomto směru je nutné poděkovat hráčům RH za reprezentaci. Rovněž 5. místo na turnaji v Plané u Mar. Lázní za účasti prvoligových týmů (12) je hodnoceno velmi kladně.      

Oddíl pomohl brigádnicky při budování nového sportoviště na nohejbal a ostatní druhy sportu u sokolovny, poněvadž stávající hřiště neodpovídalo kritériím pro krajskou soutěž a rovněž nevyhovovalo pořádání turnajů na krajské úrovni. Naše brigádnická pomoc byla snahou o vyslovení díků TJ RH Žďár n/Sáz. za vytváření odpovídajících podmínek pro nohejbalový sport, nejen v okresním městě, ale pro sportovní odvětví v rámci celého okresu. Na závěr nutno dodat, že řádná propagace nohejbalového sportu našla svoji konkrétní odezvu ve Škrdlovicích, na Třech Studních, Bystřici n/Pern., Dolní Rožínce, Měříně a Křižanově.       

 Úvod sezóny 1979 byl poznamenán tragickou událostí, na jejimž konci zhasl život třiadvacetiletého mladého sportovce Vladislava Macha.       

  V této sezóně bylo v okresním měřítku dosaženo dobrých výsledků, se jako celek nedá hodnotit pozitivně. Především z toho důvodu, že se opět nepodařilo zabezpečit předpokládaný nábor nových hráčů, což zapříčinilo, že jsme v tomto roce disponovali se šestičlenným hráčským kádrem a tento stav opět nedovoloval účast v krajské soutěži. Sportovní činnost byla zabezpečována v akcích pořádaných OV ČSTV. Jednalo se o turnaj k Únorovému vítězství, který naše družstvo vyhrálo a mimo to jsme obsadili druhé a páté místo.       

  V r. 1979 bylo naše družstvo zapojeno do okresního přeboru za účasti družstev RH Žďár, Škrdlovice, Jukov A a B, Tři Studně. Ve dvoukolové soutěži naše družstvo pouze jednou prohrálo (Škrdlovice) a obsadilo s převahou 1. místo. V pravidelných turnajích o okresního přeborníka dvojic a trojic obsadila naše družstva vždy dvě první místa. Již třetí rok se naše družstvo zúčastnilo nohejbalového turnaje Rudých hvězd ve Vyškově a vzhledem k tomu, že všechny tři ročníky naše družstvo vyhrálo, stal se pohár natrvalo ozdobou nohejbalového oddílu RH Žďár n/Sáz. V této souvislosti je nutno vyzvednout dobré výkony J. Macha, J. Krejčího a J. Čumpla, kteří se především zasloužili o dobré výsledky oddílu v r. 1979.       

 Za největší úspěch sezóny 1979 nutno považovat vítězství naše trojice na turnaji ke Dni tisku, rozhlasu a televize, kterého se zúčastnila družstva krajského přeboru. Pod odborným vedením se začalo připravovat družstvo žáků, kteří se zúčastnili dvou turnajů ve Žďáře a v Prostějově zastoupené dorosteneckou kategorií a naši nejmenší se staršími protivníky obsadili vždy pěkné 3. místo. V r. 1979 byla brigádnická činnost zaměřena na přípravu hrací plochy, kde bylo uvažováno s položením asfaltového povrchu, ovšem v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek bude povrch položen až příští rok, což především zkvalitní všechny fáze tréninkového procesu.     

 Kvalitní zimní příprava na nový soutěžní ročník a stabilizovaný hráčský kádr dává pro rok 1980 záruky herního vzestupu oddílu nohejbalu.       

Výsledky krajského přeboru:  RH Žďár n/Sáz. – DP Brno 3:5, 0:8         

                                                                        – BOPO Třebíč 3:5, 4:4      

                                                                        – Bedřichov 5:3, 2:6         

                                                                        – Kroměříž 7:1, 6:2      

                                                                        – Obřany 7:1, 4:4         

                                                                        – Beranov 3:5, 1:7       

                                                                        – Bzenec 7:1, 8:0         

 Tyto dobré výsledky zařadily tým RH Žďár n/Sáz. v soutěžním ročníku 1980 na 4. místo KP.       

 Tým se zúčastnil i turnajů, kde v KP trojic ve složení Bukovský, Mach a Čumpl Josef získali 2. místo za DP Brno. Toto umístění zaručovalo přímou účast na Mistrovství ČSR v Pardubicích, kde naše družstvo v nezměněném složení vyhrálo základní skupinu, ale v dalších bojích s prvoligovými týmy se neprosadilo. V KP dvojic se naše družstvo ve složení Bukovský, Mach umístilo na třetím místě za Třebíčí a DP Brno. Tato umístění v KP jednoznačně prokázalo vzestupnou tendenci výkonnosti celého oddílu, ale je nutno vyzvednout výkony Jaroslava Macha a Jana Bukovského, který po působení v Plané u Mar. Lázní zaznamenal velký výkonnostní růst. Za účasti 16 dvoučlenných družstev získalo naše družstvo v okresním turnaji O pohár Únorového vítězství ve složení Mach- Čumpl Jos. prvenství, druhé místo obsadilo taktéž naše družstvo ve složení Krejčí- Kozák. Třetí místo obsadilo další naše družstvo ve složení Sládek- Čumpl Zd. Na turnaji O pohár pohraniční stráže v Plané u Mar. Lázní v silné konkurenci za účasti 24 prvoligových dvojic z celé ČSR se naše dvě družstva ve složení Mach- Bradáč a Bukovský- Holubář neprosadila v základních skupinách a byla vyřazena družstvy,   která nakonec získala první a čtvrté místo. Nově pořádaný turnaj O pohár Vysočiny v Jihlavě, který pořádal oddíl M. Beranova se zúčastnilo 10 družstev KP Jihomoravského kraje, vyhrálo domácí družstvo. Naše družstvo obsadilo 5. místo a postup mezi poslední čtyři účastníky se nepodařilo pro horší počet setů mezi třemi družstvy při stejném počtu bodů. V turnaji O pohár Rady ONV Žďár n/Sáz. se stal opět kořistí našeho týmu ve složení Mach- Krejčí. Rovněž druhé místo obsadilo naše družstvo ve složení Bukovský- Kozák. Celého turnaje se zúčastnilo pouze osm dvojic, což je proti předchozím ročníkům pokles.

 1. ročník memoriálu Vladislava Macha se konal za velmi silné účasti družstev krajského i okresního přeboru a za účasti 20 družstev si prvenství vybojoval tým Bedřichova, před Beranovem a naším družstvem ve složení Mach, Bukovský a Čumpl Jos. V úvodu turnaje všichni vzdali čest tragicky zesnulému Vladislavu Machovi. Turnaj ke dni tisku, rozhlasu a televize byl obsazen družstvy z našeho okresu a stal se kořistí našeho družstva ve složení Krejčí Jar., Kozák a Čumpl Zd.  V okresním přeboru trojic skončila naše družstva na prvním, druhém čtvrtém místě. Ve dvojicích taktéž zvítězilo družstvo RH ve složení Mach, Kozák. Další družstvo skončilo čtvrté.         

 Kritický přístup k nedostatkům v činnosti oddílu při hodnocení výsledků na výroční členské schůzi se pozitivně projevil především v náboru nových členů z řad mládeže, kde v zimním období sezóny 1981 bylo do tréninkového procesu zařazeno osm nových hráčů ve věku od 12 do 15 let. Angažovanost se začala projevovat v přístupu členů k tréninkovým hodinám a v pomoci při rekonstrukci a údržbě sportovního zařízení. Je plně v našich možnostech, aby toto zvýšené úsilí se stalo trvalou záležitostí a výsledky přispěly k dobrému jménu oddílu a k dobrému jménu celé Tělovýchovné jednoty RH Žďár n/Sáz.       

Memoriál V. Macha

 

  V tomto soutěžním ročníku obsadilo naše družstvo se ziskem 10. bodů páté místo. Když vezmeme v úvahu značný výkonnostní vzestup týmu DP Brno, Malého Beranova a Třebíče, je umístění našeho družstva na odpovídající úrovni. Vítězem se stal tým DP Brno a na posledním osmém místě skončila TJ Bzenec. V KP trojic skončilo naše družstvo za Slavií Kroměříž a DP Brno na třetím místě. O tento úspěch se zasloužil Mach, Bukovský a Kozák. v PK dvojic bylo družstvo složeno z hráčů Bukovský a Kozák. Hráči neodvedli to co se od nich očekávalo a skončilo na pátém místě. Krajským přeborníkem dvojic se stalo družstvo DP Brno, které tímto potvrdilo vzestupnou herní výkonnost.       

 V Okresním přeboru dvojic, což byla jediná mistrovská soutěž v rámci okresu potvrdila družstva RH svoji suverenitu a ve dvojicích se umístila na 1., 2., 4., 5. a 6. místě. Titul získala dvojice Kozák- Mach. V přeboru trojic jsme obsadili 1., 2. a 4. místo a přeborníkem okresu se stal Jan Bukovský, Čumpl Josef a Kozák Miloslav.        

 Organizované turnaje: 36. výročí osvobození v Jihlavě- ve velmi silně obsazeném turnaji dvojic a to z účastníků krajského přeboru se naše družstvo umístilo na velmi pěkném druhém místě ve složení Mach- Bukovský.     

Memoriál Vladislava Macha- jeden z nejlépe obsazených turnajů se stal důstojnou vzpomínkovou sportovní akcí a uctění památky tragicky zesnulého Vl. Macha. Vítězem se stalo družstvo Malého Beranova a naše družstvo ve složení Krejčí, Mach skončilo na druhém místě. Pohár rady Okresního národního výboru– pouze za účasti dvojčlenných družstev z celého našeho okresu zvítězila naše dvojice Bukovský- Čumpl. Rovněž 2., 3. a 4. místo patřilo zástupcům našeho oddílu.  

  Několik slov závěrem sezóny ročníku 1981: od nohejbalových začátků uplynulo celkem 13 let a 5 let, kdy se oddíl zařadil do mistrovské soutěže v krajském přeboru. Je to dlouhá doba na celkové bilancování a v této souvislosti je nutné podotknout a poukázat na jednu skutečnost. I když náš tým disponuje s poměrně kvalitním hráčským kádrem s odstupem let nedosahuje výkonnosti hráčů DP Brno, Jihlavy či Třebíče. Když vezmeme v úvahu, že hráči těchto týmů byli před pěti lety výkonnostně na stejné úrovni jako náš tým nemůžeme být spokojeni. Sebekriticky musíme přiznat, že průměrný věk 28 let neskýtá záruky perspektivního růstu oddílu a výkonnosti jednotlivých hráčů. Pokud současní mladí hráči nebudou dosahovat lepších herních a výkonnostních výsledků než jejich starší vrstevníci, nelze počítat s kvalitativním posunem výkonnosti směrem dopředu a v plánu činnosti pro následující období je nutné s touto skutečností počítat.      

Sezónu 1982 oddíl nohejbalu RH Žďár n/Sáz. zahájil s tímto hráčským kádrem: Mach Jar., Bukovský, Kozák, Bradáč, Holubář, Uhlíř K., Sommer, Bukáček, Řádek a Pivnička. Aktivní činnost definitivně ukončili Zdeněk a Josef Čumplovi a Jar. Krejčí, kterým oddíl poděkoval za vzornou reprezentaci, funkcionářskou a brigádnickou činnost.      

Mach Jar.

Nyní představíme hráče jednotlivě: Mach Jaroslav (1952)– od samého začátku činnosti nohejbalového oddílu se zařadil mezi členy, kteří svým přístupem k plnění úkolů v tréninkovém procesu a úkolů stanovených plánem činnosti byl pro ostatní příkladem. Tíha odpovědnosti při vedení administrativy ležela a leží právě na něm samotným. Jako hráč nohejbalu disponuje s vynikajícími vlastnostmi. Pro svoje morální vlastnosti a pro poctivou práci je hodnocen jako nejlepší člen a sportovec. Každoročně je navrhován OV ČSTV k vyhodnocení na nejlepšího sportovce oddílu TJ RH Žďár n/Sáz. a okresu.  

Bukovský Jan

 

 Bukovský Jan (1958)- před nástupem vojenské prezenční služby se jevil jako mladý perspektivní hráč. Zařazením do armádního družstva nohejbalu v Plané u Mar. Lázní a vlastním přístupem a ctižádostí při plnění kritérií výkonnostního růstu, tento předpoklad  po návratu z vojny jednoznačně potvrdil. Stal se jedním z nejlepších hráčů oddílu a o získané body v mistrovské soutěži se plně zasloužil právě on. Tuto svoji špičkovou úroveň si udržuje a potvrzuje již řadu let.  
 
 
 
 
 
 

    

Kozák Mil.

 

 
 Kozák Miloslav (1945)- patří k těm dříve narozeným hráčům, kteří vlastní pílí a iniciativou si udržují standardní výkonnost a dosahují trvale  dobrých výsledků. Je příkladem mladým hráčům v přístupu k tréninkovému procesu a účastí na akcích pořádaných TJ při údržbě sportovního zařízení.
 
 
 
 
    
 

Bradáč Jaroslav

 

Bradáč Jaroslav (1946)- do činnosti RH se zapojil v roce 1979, kdy přešel jako hráč z TJ JUKOV. Svojí činnost vyvíjí jako aktivní hráč a trenér oddílu. Jeho přechod do RH lze hodnotit jako kvalitativní přínos, poněvadž se zapojil do funkcionářského aktivu a po organizační stránce přispívá k celkově dobrým výsledkům oddílu.    

Holubář Václav

 

 Holubář Václav (1962)- v oddíle začal působit jako mladý a perspektivní hráč. V krátké době se zařadil mezi základní kádr a dosahoval trvale dobrých výsledků. Bohužel v r. 1982 začal studovat v Bratislavě, což znamená přerušení sportovní činnosti v našem oddíle.   

 
 
 
 
 
 
 
Uhlíř Karel

Uhlíř Karel (1961)- patří k dlouholetým členům TJ RH Žďár n/Sáz. a byl vždy platným hráčem základního kádru. V současné době je zaneprázdněn studijními povinnostmi, což se projevuje v jeho účasti na trénincích a mistrovských zápasech, čímž trpí celý oddíl. Lze předpokládat, že obrat nastane v r. 1974, kdy ukončí studia a Karel se bude moci více věnovat nohejbalu.     

    

    

   

   

Ing. Sommer Vladimír (1951)- je jedním z členů, kteří dokáží svým iniciativním přístupem v oddíle pomoci tam, kde je to nejvíce zapotřebí, ať se jedná o samotný hráčský kádr, výkon funkce ve výboru či brigádnickou pomoc. Poctivě přistupuje k plnění kritérií tréninkového procesu, čímž si stále udržuje poměrně dobrou herní výkonnost. 

   

Bukáček Frant.

 

 Ing. Bukáček František (1955)- pomohl oddílu doplnit svojí aktivní účastí hráčský kádr v době, kdy oddíl nedisponoval s dostatečným hráčským kádrem. V krátké době si osvojil prvky nohejbalu a je platným hráčem. I když je bydlištěm mimo Žďár, tak se pravidelně zúčastňuje tréninkových hodin a aktivně přistupuje k úkolům, které jsou mu ukládány. Svou tréninkovou pílí a morálkou je příkladem pro mladé členy.   

 

      

   

Pivnička Milan

 

Pivnička Milan (1969), Řádek Miroslav- jedná se o mladé perspektivní hráče, kteří poctivě plní uložené úkoly, což se pozitivně již nyní projevuje v jejich výkonnostním růstu. Oba patří k těm hráčům, kteří by měli plně nahradit v oddíle ty dříve narozené a pozvednout celkovou úroveň oddílu. Bude také záležet na samotném výkonu a spoluhráčích, aby těmto mladíkům byly vytvářeny odpovídající podmínky a prostředí a jejich činnost.     

 
  
  
  

    

  Výsledky v r. 1982: Krajská soutěž– 4. místo v KP,  3. místo v KP trojic a 5. místo v KP dvojic.      

Okresní soutěž– přebor dvojic- 1. místo (Kozák, Bukovský), 2. místo (Mach, Krejčí), přebor trojic- 1. místo (Kozák, Bukovský, Čumpl), 2. místo (Mach, Bradáč, Holubář)      

Turnaje: Horní Planá – dvojice 8. a 12. místo, Pohár Vysočiny v Jihlavě- 4. místo, Memoriál Vl. Macha- 3. a 5. místo, O pohár předsedy ONV Žďár n/Sáz.- 1., 2., 5. a 8. místo, Ke dni tisku, rozhlasu a televize- 1., 2. a 6. místo, náborový turnaj pro mládež, kterého se zúčastnilo 11 dvojic.      

III. ročník Memoriálu V. Macha

 

  Krajský přebor v ročníku 1983 bude hrací systém nově organizován ve dvou skupinách na základě úsporných opatřeních. Ve skupině, kde bude působit i TJ RH Žďár n/Sáz. jsou dále Bedřichov B, BOPO Třebíč, TJ Sokol Obřany a Stařeč. Vítězové skupin se na závěr utkají o krajského přeborníka.  V KP po nepřesvědčivých výsledcích jsme v rozdělené soutěži skončili na čtvrtém místě. Tento neúspěch byl zapříčiněn neúčastí některých hráčů v mistrovské soutěži. V kompletní sestavě družstvo odehrálo pouze dva zápasy a nebýt nízké herní úrovně družstva Starče, mohlo být umístění ještě horší. Neúspěch v mistrovské soutěži byl částečně odčiněn v krajském přeboru dvojic a trojic, kde z deseti účastníků jsme obsadili vždy shodně čtvrté místo. Úspěch nutno spatřovat v tom, že ze skupiny jsme postoupili z druhého místa do závěrečných finálových bojů.O tuto rehabilitaci našeho týmu se zasloužili Mach, Bukovský, Kozák a Řádek.     

 V turnaji o okresního přeborníka dvojic získali naši hráči z devíti přihlášených družstev první tři místa. Za náš tým hrál Bukovský a Kozák. V přeboru trojic jsme taktéž získali první tři místa ze sedmi soutěžních družstev, titul získal Mach, Bradáč a Pivnička.      

 Turnaje: V turnaji dvojic O putovní pohár předsedy ONV Žďár n/Sáz., který je pravidelně obsazovaný pouze družstvy okresu se tohoto ročníku zúčastnilo celkem čtrnáct dvojic. Naše družstva obsadila první tři místa a čtvrté družstvo skončilo na šestém místě. Vítězem se stal Mach a Řádek. Tento ročník Turnaje ke dni tisku, rozhlasu a televize se poprvé nezúčastnilo žádné družstvo mimo okres a proto první tři místa obsadila naše družstva. Vítězem se stali Mach, Bradáč a Pivnička. Ve výboru bylo jednáno o popularizaci tohoto turnaje, který velice trpí neúčastí kvalitních soupeřů, jak tomu bývalo v minulosti. Vždyť nutno nezapomenout pravidelné účasti ligové Kroměříže, Čáslavi a dalších krajských účastníků. Již tradičně silně obsazený turnaj Memoriál Ladislava Macha (IV. ročník) vyhrálo družstvo ligového Bedřichova. Turnaje se celkem zúčastnilo 16 dvoučlenných družstev a naše družstva obsadila 5., 7. a 8. místa.        

 Z hlediska dosažených výsledků především v krajské soutěži, nemůžeme hodnotit sezónu 1983 pozitivně i když se nedá říci, že proti minulému roku došlo poklesu. Nepříznivě se projevila neúčast Jana Bukovského (zaměstnání mimo Žďár), Václava Holubáře (studijní povinnosti). Jejich neúčast nahradili mladí a talentovaní hráči Milan Pivnička a Miroslav Řádek, kterým oddíl touto cestou děkuje za vzornou reprezentaci. Pomohli oddílu v krajské soutěži a sami stihli vyhrát KP dorostu a zúčastnit se mistrovství ČSR. I když na tomto mistrovství se již neprosadili, přispěla samotná účast kvalitě jejich hráčského umění.         

Rok 1984 a následující léta nezastihla náš oddíl v příznivé situaci. Zejména hráčský kádr se nedařilo stabilizovat. Honza Bukovský přestoupil do Sokola Bedřichov, Míra Řádek nastoupil na vojenskou presenční službu, Milan Pivnička si těžce zranil koleno a poté i on nastoupil na vojnu. Mužstvo tím ztratilo všechnu údernou sílu. Další hráči pak zanechali aktivní činnosti – Jarda Bradáč, Karel Entlicher, Jirka Novotný i Karel Uhlíř. V krajském přeboru jsme nedosahovali žádných úspěchů, mužstvo se umísťovalo  v dolní části tabulky. Jediným pozitivním prvkem té doby bylo získání nových hráčů z Nového Města na Moravě, které jsme objevili na okresních přeborech. Byli to Karel a Míra Pohankovi , Pepa Mareček  a žďárský Jarda Kletečka. Tragedie v podobě sestupu do krajské soutěže se naplnila v roce 1989. V tomto roce jsme nebyli schopni se sejít ani v minimálním počtu k zápasům a výsledkem byli kontumační výsledky s brněnským družstvy. Situace si vyžadovala radikální řešení. Na výroční schůzi nebyl změněn jen název oddílu, nyní  Sportovní klub policie, ale bylo zvoleno nové vedení oddílu.        

předseda a vedoucí mužstva: Ing. Vladimír  S o m m e r    

  tajemník: Ing. František  B u k á č e k         

hospodář: Jaroslav  M a c h      

Fotografie z historie nohejbalového oddílu naleznete v sekci fotogalerie.      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

Uhlíř Karel

 

  

Holubář Václav